Sense Finance =

grip op uw administratie

©Sense Finance

E-mailadres: info@sensefinance.eu

Inlenen diensten

Een andere specialisatie van Sense Finance is het tijdelijk opvullen van diverse functies op administratief gebied. Voor u als ondernemer is continuiteit uiteraard van groot belang. Bij (korte of langere) afwezigheid van uw medewerker(s) kan Sense Finance deze continuïteit waarborgen.

Beginnende bij (tijdelijke) ondersteuning van de administratie (zowel financiële- als salarisadministratie) tot vervanging van de controller of Financieel Directeur. Tevens beschikt Sense Finance over HR kennis, waardoor ook deze afdeling ondersteunt danwel (tijdelijk) overgenomen kan worden. Daarnaast kan Sense Finance ook een oplossing bieden voor het invullen van tijdelijke/interim management functies.


Flexibel is ons motto, u geeft aan wat u behoefte is! Variërend van een of meerdere dagen tot een aaneengesloten periode.

Sense Finance voor:
- opvangen piekmomenten
- ondersteuning administratie
- software implementatie
- controle boekhouding
Sense Finance voor:
- consultancy
- training & coaching
- tijdelijk management
- bedrijfsanalyse